Інформація про заклад

/Files/images/Слайд1.JPG


Мережа класів КУ "Пологівський ліцей №2" дає змогу забезпечити конституційне право кожного громадянина мікрорайону на здобуття якісної повної загальної середньої освіти.

Оскільки для всіх учнів, не зважаючи на їх рівень навчальних можливостей, має бути забезпечено обов’язкове отримання повної загальної середньої освіти, то основним завданням школи є створення сприятливих умов для навчання, духовного, інтелектуально-естетичного та індивідуального розвитку всіх учнів з урахуванням їх можливостей, здібностей, пізнавальних інтересів і нахилів, для задоволення потреб у професійному самовизначенні і творчій самореалізації у суспільстві.
Розуміючи, що інтенсивність економічного, суспільно-політичного, культурного розвитку потребує виховання всебічно розвинутої особистості, пріоритетними напрямками є:

- сприяння актуалізації, розвитку та реалізації дитиною своїх особистісних якостей, формуванню її індивідуальності, духовності, здатності до морального та творчого задоволення своїх можливостей у суспільному житті;
-забезпечення методичного супроводу впровадження Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» у початковій ланці школи; підготовки педагогів - до роботи в умовах кардинальних змін у змісті та методології початкового навчання;
- ефективне застосовування у навчально-виховній діяльності нових педагогічних технологій, покликаних сприяти активізації та розвитку розумових здібностей дитини, активному і свідомому набуттю знань, умінь, навичок, підвищенню інтересу до навчання , досягненню комп’ютерної грамотності;
- опанування сучасними способами застосування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі, створення потенціалу для їхнього використання;
- оновлення змісту освіти за рахунок введення нових курсів, факультативів, поглибленого вивчення окремих предметів;

- збереження і зміцнення здоров’я учнів, прищеплення їм навичок здорового способу життя;
- розвиток інноваційної культури випускника школи у відповідності з актуальними перспективами, потребами суспільства і держави.

Відповідно до вимог сучасної освіти метою школи є поглиблення змісту загальноосвітньої підготовки учнів з окремих предметів шляхом створення класів з поглибленим вивченням, різнопрофільних класів, організації роботи факультативів, гуртків, підвищення якості знань учнів з базових предметів навчального плану, організація науково-дослідницької роботи здібних та обдарованих учнів, удосконалення професійної компетентності вчителів школи.

Навчальний заклад відомий своїми прекрасними традиціями та глибокою історією. В 2018 році він відзначив 110-річний ювілей.


Кiлькiсть переглядiв: 1192