У Пологівському ліцеї №2 працюють практичний психолог та соціальний педагог:

Петрова Анна Юріївна- практичний психолог

Фіногеєва Луїза Олександрівна - соціальний педагог

Психологічна служба ліцею у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням; співпрацює з органами охорони здоров'я, праці та соціального захисту населення, сім'ї, молоді та спорту, внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади, а також громадськими організаціями.

Основною метою діяльності психологічної служби ліцею є психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу, захист психічного здоров'я і соціального благополуччя усіх його учасників,

учнів, педагогічних працівників та батьків.

Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям, учнів, педагогічних працівників та батьків з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Пріоритетні завдання психологічної служби ліцею:

створення психолого-педагогічних умов для повноцінної реалізації особистісного, інтелектуального і фізичного потенціалу здобувачів освіти;

підвищення психологічної культури усіх учасників навчально-виховного процесу шляхом психологічної просвіти;

забезпечення індивідуального підходу до особистості кожного учня на основі її психолого-педагогічного вивчення;

створення сприятливих умов для захисту психічного здоров’я усіх учасників навчально-виховного процесу;

розробка та впровадження методичних та просвітницьких матеріалів щодо подолання негативних явищ в освітньому середовищі – проявів насильства, агресивності, суїцидальної, девіантної і делінквентної поведінки;

здійснення психологічного супроводу здобувачів освіти на всіх етапах навчання, звертаючи особливу увагу на соціально-психологічну адаптацію;

формування навичок здорового способу життя;

забезпечення психологічного супроводу здобувачів освіти соціально незахищених категорій, «групи ризику», пільгових категорій.

Головна мета діяльності в новому 2021-2022 навчальному році : збереження і зміцнення здоров’я, підвищення адаптивних можливостей здобувачів освіти, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників освітнього процесу.

Психологічна служба діє на основі нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, які впливають на розвиток і діяльність психологічної служби системи освіти закладу, а саме:

1. Конституція України;

2. Закони України:«Про освіту»,«Про загальну середню освіту»,«Про запобігання та протидію домашньому насильству»,«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»,«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»,«Про охорону дитинства»,«Про соціальні послуги»,"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)",

3. Наказ МОН від 22.05.2018 № 509 "Про затвердження Положення про психологічну службу у системі освіти України",

4. Лист ІМЗО від 15.05.2018 № 22.1/10-1529 "Про курси підвищення кваліфікації практичних психологів та соціальних педагогів"та інші акти законодавства України,

5. Лист МОН від 18.05.2018№1/11-5480 "Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству",

6. Наказ МОН від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами",

7. Лист ІМЗО від 30.10.2018 № 1/9-656 "Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей",

8. Наказ МОН від 07.02.2019 № 146 "Про створення робочої групи з розроблення нормативно-правових актів щодо забезпечення діяльності психологічної служби у системі освіти України",

9. Лист МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України",

10.Постанова Кабміну від 01.06.2020 №585 «Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах»,

11.Лист ІМЗО від 27.07.2020 № 22.1/10-1495 "Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2020-2021 н.р.",

12.Наказ МОН від 24.11.2020 № 2425 та лист МОН № 6/1427 від 30.11.2020 "Про затвердження професійного стандарту "Практичний психолог закладу освіти",

13.Лист МОН від 16.07.2021 № 1/9-363 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної службі у системі освіти на 2021-2022 н.р.».

Кiлькiсть переглядiв: 627