Науково-методична тема:

"Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства та в умовах реалізації компетентнісного підходу і принципу дитиноцентризму"

Пріоритети:

- оновлення ролі вчителя як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних освітніх технологій щодо удосконалення змісту, форм і методів освітнього процесу;

- інформаційно-методичний супровід діяльності освітнього закладу із забезпечення якісної освіти;

- організаційно-методичне забезпечення профілізації навчання на рівні профільної середньої освіти;

- формування у педагогічних працівників стабільного інтересу до актуальних проблем психолого-педагогічної науки, передового педагогічного досвіду;

- вивчення професійних досягнень вчителів, класних керівників, вихователів, узагальнення їх досвіду, впровадження в практику роботи педагогічного колективу;

- стимулювання ініціативи і активізації творчості педагогічного колективу в інноваційній діяльності, спрямованої на оновлення і розвиток освітнього процесу;

- сприяння підвищенню кваліфікації і неперервної освіти педагогічних працівників, сприяння організації раціональної педагогічної праці, створення умов для самоосвіти педагогів;

- здійснення моніторингу показників роботи педагогічних працівників для вчасного коригування та прийняття управлінських рішень щодо удосконалення їхньої діяльності.


Методична рада


Методичні об'єднання


Кiлькiсть переглядiв: 844