Склад методичної ради

Голова ради – ХИЖНЯ Ірина- заступник директора з навчально-виховної роботи,

члени ради:

1. АДАМОВИЧ Альона - керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня,

2. ВІТКОВА Лариса – керівник наукового товариства учнів «Перспектива»,

3. ВОЛОЩУК Богдан - директор закладу освіти,

4. ЄМЕЦЬ Дарина - керівник методичного об’єднання вчителів іноземної мови,

5. ІЛЬЧЕНКО Світлана –керівник методичного об’єднання класоводів і класних керівників,

6. КІЛІМОВА Юлія – керівник методичного об’єднання вчителів предметів гуманітарного циклу,

7. КІРІЛОВА Тетяна – керівник методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу,

8. МОІСЕЄВА Олена - заступник директора з навчально-виховної роботи,

9. ПЕРЕБЕЙНОС Тетяна - член ради, керівник методичного об’єднання вчителів фізичної культури, основ здоров’я, курсу «Захист України» та предметів художньо-естетичного циклу,

10. ПЕТРОВА Анна – практичний психолог,

11. СИВАШ Юлія – вчитель фізики,

12. ШТАНДЮК Світлана - секретар ради, вчитель української мови та літератури,

13. ЯНЬКО Лілія - заступник директора з виховної роботи.


Протокол №1
засідання методичної ради
КУ «Пологівська СРШ І – ІІІ ступенів №2» ПМР
від 09.09.2021

Голова методичної ради Хижня І.М.

Секретар Штандюк С.І.

Присутні члени методичної ради: Адамович А.І., Віткова Л.О., Ємець Д.О., Ільченко С., Кілімова Ю.А., Кірілова Т.І., Моісеєва О.В., Перебейнос Т.Я., Петрова А.Ю., Сиваш Ю.О., Янько Л.В.

Відсутні члени методичної ради: Волощук Б.М., директор КУ «ПСРШ І-ІІІ ступенів № 2» ПМР – лікарняний.

Порядок денний:

1. Про основні напрямки методичної роботи й затвердження плану роботи методичної ради на 2021/2022 н. р. Організація роботи над єдиною науково-методичною проблемою «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства та в умовах реалізації компетентнісного підходу і принципу дитиноцентризму».

2. Розподіл обов’язків між членами методичної ради.

3. Про затвердження на 2021/2022 навчальний рік:

- переліку методичних об’єднань вчителів та їх керівників;

- складу «Школа молодого спеціаліста»;

- складу «Школа становлення майстерності вчителя»;

- переліку та складу динамічних і творчих груп вчителів.

4. Розгляд та погодження циклограми методичної роботи закладу освіти.

5. Розгляд та погодження плану методичних заходів.

6. Про визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у поточному навчальному році.

І.СЛУХАЛИ:

Хижню І.М., заступника директора школи з навчально- виховної роботи, яка окреслила основні напрямки роботи методичної ради та ознайомила з проєктом плану роботи на 2021/2022 н. р

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити запропонований план роботи методичної ради на 2021/2022 н. р.

2. Членам методичної ради дотримуватись плану роботи методичної ради.

ІІ. СЛУХАЛИ :

Хижню І.М., заступника директора школи з навчально - виховної роботи, яка ознайомила присутніх з обов’язками кожного члена методичної ради.

УХВАЛИЛИ:

Кожному члену методичної ради дотримуватись прав і обов’язків, визначених Положенням про методичну раду, затвердженого педагогічною радою протокол № від __.__.2021.

ІІІ. СЛУХАЛИ:

Хижню І.М., заступника директора школи з навчально - виховної роботи, яка ознайомила присутніх з переліком методичних об’єднань вчителів та їх керівників,

складом «Школа молодого спеціаліста», складом «Школа - становлення майстерності вчителя» , переліком та складом динамічних і творчих груп вчителів.

ВИСТУПИЛИ: Адамович А.І., керівник методичного об’єднання вчителів початкових класів та вихователів груп подовженого дня, яка запропонувала виокремити методичне об’єднання вихователів груп подовженого дня.

УХВАЛИЛИ:

1. Затвердити перелік методичних об’єднань вчителів та їх керівників з урахуванням пропозиції Адамович А.І.

2. Затвердити склад ««Школи молодого спеціаліста», склад «Школи - становлення майстерності вчителя»

3. Затвердити перелік та склад динамічних і творчих груп вчителів.

Голова зборів _____________ І.М. Хижня

Секретар ______________ С.І. Штандюк

Члени методичної ради: Адамович А.І.

Віткова Л.О.

Ємець Д.О.

Ільченко С.

Кілімова Ю.А.

Кірілова Т.І.

Моісеєва О.В.

Перебейнос Т.Я.

Петрова А.Ю.

Сиваш Ю.О.

Янько Л.В.

- МО


План роботи


Заходи

ПЛАН методичних заходів на 2021/2022 навчальний рік

№ з/п Назва заходу Відповідальна особа Термін проведення Примітка
Вересень
1. Участь педагогів у роботі професійних спільнот при КУ «ЦПРПП»ПМР Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи До 03.09.2021
2. Засідання методичних об’єднань «Актуальні проблеми викладання навчальних дисциплін у 2021/2022 навчальному році» Керівники методичних об’єднань До 14.09.2021
3. Діагностування вчителів з метою вивчення їх потреб і запитів з опанування методиками педагогічних технологій Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи До 23.09.2021
4. Психолого-педагогічний консиліум «Дорога у 5-й клас: особливості, труднощі, проблеми у наступності» Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 24.09.2021
5. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 06.09.2021
6. Засідання динамічної групи вчителів «Освітній проєкт «Світ чекає крилатих»: особливості, труднощі та шляхи реалізації» Ігор САВЧУК, керівник групи До 29.09.2021
7. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
8. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Жовтень
9. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 06.10.2021
10. Онлайн зустріч з Поповою Л.О., співавтором освітньої програми «Світ чекає крилатих» Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 12.10.2021
Вебінар «Стратегії проєктування траєкторії професійного розвитку педагога» (платформа Google Meet) Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 22.10.2021
11. Засідання методичної ради «Пріоритетні напрямки роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради 26.10.2021
12. Засідання творчої групи вчителів «Забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання» Вікторія КОНОВАЛЕНКО, керівник групи 29.10.2021
13. Психолого-педагогічний семінар «Основні стилі роботи педагога. Використання психологічних прийомів та методів в роботі сучасного педагога» Анна Петрова, практичний психолог 27.10.2021
14. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
15. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Листопад
16. Школа майстерності вчителя Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 11.11.2021
17. Школа становлення молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 18.11.2021
18. Засідання творчої групи вчителів «Забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання» Вікторія КОНОВАЛЕНКО, керівник групи До 26.11.2021
19. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
20. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Грудень
21. Психолого-педагогічний консиліум «Психологічна адаптація першокласників – основа успішного навчання» Анна ПЕТРОВА, практичний психолог 02.12.2021
22. Засідання методичної ради «Пріоритетні напрямки роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради 07.12.2021
23. Методична декада «Я атестуюсь» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради 01-10.12. 2021
24. Школа становлення майстерності вчителя Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 16.12.2021
25. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 17.12.2021
26. Педагогічна рада ««Якісна освіта: досвід реалізація, перспективи» Богдан ВОЛОЩУК, директор закладу заступники директора з навчально-виховної роботи До 20.12.2021
27. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
28. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Січень
29. Участь педагогів у роботі професійних спільнот при КУ «ЦПРПП»ПМР Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи За графіком КУ «ЦПРПП»ПМР
30. Засідання шкільних методичних об’єднань з метою вивчення модульних освітніх програм для 5 класів Керівники методичних об’єднань До 06.01.2022
31. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 14.01.2022
32. Засідання динамічної групи вчителів «Освітня програма «Світ чекає крилатих»: особливості, труднощі та шляхи реалізації» Ігор САВЧУК, керівник групи До 20.01.2022
33. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
34. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Лютий
35. Методична декада «Я атестуюсь» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради 01-10.02.2022
36. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 17.02.2022
37. Засідання шкільних методичних об’єднань Керівники методичних об’єднань До 25.02.2022 (за потреби)
38. Фестиваль творчих наробок педагогів, які атестуються Богдан ВОЛОЩУК, голова атестаційної комісії До 25.02.2022
39. Відвідування уроків педагогів, які атестуються, за окремим графіком Богдан ВОЛОЩУК, голова атестаційної комісії За окремим графіком
40. Психолого-педагогічний семінар Анна ПЕТРОВА, практичний психолог За графіком практичного психолога
41. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
42. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Березень
43. Вибір електронних версій підручників для учнів 5 класів Керівники методичних об’єднань За графіком Інституту модернізації змісту освіти
44. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 04.03.2022
45. Творча група вчителів «Забезпечення рівного доступу здобувачів освіти до освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання» Вікторія КОНОВАЛЕНКО, керівник групи 08.03.2022
46. Засідання методичної ради «Пріоритетні напрямки роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради 10.03.2022
47. Участь педагогів у роботі професійних спільнот при КУ «ЦПРПП»ПМР Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи За графіком КУ «ЦПРПП»ПМР
48. Засідання шкільних методичних об’єднань Керівники методичних об’єднань 30.03.2022
49. Школа становлення майстерності вчителя Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи 31.03.2022
50. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
51. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Квітень
52. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 06.04.2022
53. Педагогічна рада «Робота з обдарованими учнями: надбання, реалії, перспективи» Богдан ВОЛОЩУК, директор закладу освіти До 25.04.2022
54. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
55. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Травень
56. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник 05.05.2022
57. Динамічна група вчителів «Освітній проєкт «Світ чекає крилатих»: особливості, труднощі та шляхи реалізації» Ігор САВЧУК, керівник динамічної групи До 12.05.2022
58. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
59. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць
Червень
60. Засідання методичної ради «Підсумки та окреслення пріоритетних напрямків роботи щодо реалізації науково-методичної проблеми закладу освіти» Ірина ХИЖНЯ, голова методичної ради До 15.06.2022
61. Засідання шкільних методичних об’єднань Керівники методичних об’єднань До 10.06.2022
62. Школа молодого спеціаліста Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи, Ольга ДОЛЯ, наставник До 05.06.2022
63. Школа становлення майстерності вчителя Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи До 10.06.2022
64. Неформальна та інформальна освіта на платформах суб’єктів освітніх послуг Педагоги за індивідуальними планами Протягом місяця
65. Оперативна методична нарада Ірина ХИЖНЯ, заступник директора з навчально-виховної роботи Двічі на місяць

Кiлькiсть переглядiв: 31